predavanja

Glasbena šola Koper, 22. september 2015
Predavanje za profesorje klavirja na temo: DELO Z NAJMLAJŠIMI UČENCI
 
a) uvodne misli navdihnjene z izkušnjami velikih pianističnih pedagogov pri delu z najmlajšimi
    (E. M. Timakin, M. L. Petrović,  A. Artobolevskaya, T. Judovina-Galperina )
b) podrobna praktična predstavitev prvih ur klavirja
c) natančen opis načinov razvijanja sedmih pomembnih področij v prvem letu učenja klavira:
   1. razvoj posluha in glasbenega spomina
   2. pravilna postavitev roke
   3. delo na interpretaciji: ritem, dinamika, fraziranje, agogika, delo na interpretaciji
   4. učenje branja not in razvijanje bralne pismenosti
   5. razvoj tehnike s pomočjo didaktičnih vaj
   6. učenje osnov glasbene teorije
   7. samostojno ustvarjanje in igra kot izjemno pomemben motivator pri učenju
Glasbena šola Nova Gorica, 18. februar 2015
Predavanje za profesorje klavirja na temo: DELO Z NAJMLAJŠIMI UČENCI

a) uvodne misli navdihnjene z izkušnjami velikih pianističnih pedagogov pri delu z najmlajšimi
    (E. M. Timakin, M. L. Petrović,  A. Artobolevskaya, T. Judovina-Galperina )
b) podrobna praktična predstavitev prvih ur klavirja
c) natančen opis načinov razvijanja sedmih pomembnih področij v prvem letu učenja klavira:
   1. razvoj posluha in glasbenega spomina
   2. pravilna postavitev roke
   3. delo na interpretaciji: ritem, dinamika, fraziranje, agogika, delo na interpretaciji
   4. učenje branja not in razvijanje bralne pismenosti
   5. razvoj tehnike s pomočjo didaktičnih vaj
   6. učenje osnov glasbene teorije
   7. samostojno ustvarjanje in igra kot izjemno pomemben motivator pri učenju
o predavanju so povedali:
Zelo dobro pripravljeno in zanimivo predavanje. Metoda daje otrokom možnost, da takoj postanejo ustvarjalci zvoka, se srečajo z glasbo, so emocionalno aktivni, kar je najpomembnejše. Kako se ob tem notno osveščajo in kako je z njihovim branjem notnega zapisa, pa bi bilo tudi zanimivo spoznati. Mogoče na naslednjem predavanju. Čestitke Valentini!
Ingrid Silič, prof., Gš Nova Gorica
Predavanje prof. Valentine Češnjevar o abecedi učenja klavirja je bilo izjemno zanimivo, saj je sistematično združila v popolno celoto vse vidike poučevanja klavirja najmlajših učencev, tako metodične, kot psihološke, motivacijske….ČESTITKE!
Vlasta Vižintin, prof., Gš Nova Gorica
Glasbena šola Nova Gorica, 18. marec 2014
Predavanje za profesorje klavirja na temo: UČINKOVITI POSTOPKI HITREGA OBVLADOVANJA NOTNEGA ZAPISA

Za dolgim naslovom predavanja se skriva predstavitev zelo obsežne knjige gospoda Chuanga C. Chana FUNDAMNTS OF PIANO PRACTICE (Osnove vadenja klavirja). Knjiga ima več kot 250 strani in je plod 50-letnega raziskovanja na področju metodike vadenja klavirja.
Ko poslušamo talentirane otroke, ki so vložili ogromno truda, da bi prišli do odrskih nastopov, se klavirski pedagogi vedno sprašujemo, kako bi pomagali otrokom, da čas, ki ga preživijo ob neki skladbi, ne bi bil sestavljen pretežno iz pripravljanja in tehničnega obvladovanja skladbe in le v manjši meri iz ukvarjanja z zvočnimi detajli.
Kako jih naučiti učinkovito vaditi in hitro obvladati notni zapis ter jih obenem navaditi, da sta naša učilnica in njihova soba doma prostora, kjer se večino časa ukvarjamo s stilnimi in barvnimi značilnostmi skladbe. Občudovanje vredne veščine in sposobnosti velikih glasbenikov, zaradi katerih jih doživljamo kot genialne umetnike, lahko z uporabo pravilnih tehnik vadenja tudi razvijemo. Knjiga ponuja njihovo celovito obravnavo: tehnike mentalnega preigravanja, hitrega branja in učinkovitega pomnjenja, pravilna uporaba pozicij, organiziranje notnega materiala v jasne strukture, metoda za razvoj relativnega in absolutnega posluha, znanje o uporabi ustrezne hitrosti vadenja, načrtna uporaba izboljševanja po vadenju…

Glasbena šola Postojna - 12. SLOVENSKI KLAVIRSKI DNEVI 16.- 18. november 2012 2                                                                                                         
Predstavitev knjige OSNOVE VADENJA KLAVIRJA (Fundament of Piano Practise) Chuan C. Changa
V današnjem času se vse bolj uveljavlja trditev, da se „talent“ ne le rodi, temveč tudi delno ustvarja. Občudovanje vredne veščine in sposobnosti velikih glasbenikov, zaradi katerih jih doživljamo kot genialne umetnike, lahko z uporabo pravilnih tehnik vadenja tudi razvijemo. Knjiga ponuja njihovo celovito obravnavo: tehnike mentalnega preigravanja, hitrega branja in učinkovitega pomnjenja, pravilna uporaba pozicij, razčlenjevanje notnega teksta, pomen počasnega vadenja….
Obsežna knjiga je napisana z namenom urediti dvestoletne izkušnje pozitivne prakse konstruktivnih tehnik vadenja. Avtor poudarja, da opisanih tehnik ni sam odkril, temveč so se v zadnjih dvesto letih prenašale na mlajše pedagoge oziroma so bile instinktivno odkritje nadarjenih posameznikov. Dokaz za to je vrsta uspešnih pianistov - od Liszta in Chopina pa vse do današnjih izvajalcev. Changov prispevek na to temo se kaže v njegovem sistematičnem zbiranju idej in organiziranju le-teh v razumljivo strukturo ter podajanju znanstveno utemeljenih argumentov njihove učinkovitosti. Osnova za knjigo so bili desetletni zapiski, ki jih je avtor zbiral ob poslušanju učnih ur svojih dveh hčera pri Debussyjevi učenki, prof. Yvonne Combe. Knjiga ima več kot 250 strani in je plod 50-letnega raziskovanja na področju metodike vadenja klavirja.


 

E-PRIJAVA

 

"Glasba je lirična pajčevina med srcem in možgani" - M. Krleža