O MENI

akad. glasbenica pianistka, prof. klavirja, spec. waldorfske pedagogike

je diplomirala s povprečno oceno 9, 87 na Akademiji za glasbo v Novem Sadu, v razredu ruskega profesorja V. Ogarkova (učenec znamenitega pianista E. Gilelsa in nekaj let tudi njegov asistent), pri katerem je vpisala tudi magisterij.
Kot solistka in komorna glasbenica je koncertirala v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem, Madžarskem, Danskem, Češkem, v Nemčiji in Italiji. V času študija se je intenzivno ukvarjala s svobodno improvizirano glasbo in s kolegom Mezei Szil
árdom raziskovala sodobno klavirsko zvočnost ter nastopala na festivalih improvizirane glasbe. Je soavtorica glasbe za dve gledališki predstavi. Kot članica ansambla Ritual Nova B. Kovača je posnela zgoščenko »Damari«. Izpopolnjevala se je na številnih mednarodnih pianističnih seminarjih pri vrhunskih pianistih in pedagogih, kot so Pierre-Laurent Aimard, Arbo Valdma, Konstantin Bogino, Egor Čugajev, Svetlana Bogino in drugi.
Od leta 2000 je zaposlena kot klavirski pedagog in korepetitor na Glasbeni šoli Koper in Umetniški gimnaziji v Kopru. Njeni učenci in dijaki klavirja so na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih prejeli več kot osemdeset nagrad in priznanj. V zadnjih letih so to velikokrat prve nagrade in zlata priznanja, med njimi pa je več kot 20 absolutnih prvih nagrad. Učenci in dijaki, ki jih je v dvajsetletni pedagoški praksi spremljala kot korepetitorka, so na različnih tekmovanjih pravtako osvojili veliko nagrad. Njeni učenci in dijaki svoje tekmovalne programe redno snemajo za Radio Koper.
Leta 2008 je uspešno zaključila triletno specializacijo za waldorfske učitelje v Ljubljani in pridobljeno znanje ustvarjalno uporablja pri svojem pedagoškem delu. Že šesto leto deluje kot prostovoljka v centru za cerebralno paralizo Sonček. Redno poučuje na strokovnih delavnicah in seminarjih za klavirske pedagoge, ter na poletnih klavirskih šolah, kjer poleg standardne oblike pouka izvaja tudi skupinske kreativne delavnice za otroke. V okviru Glasbene šole Koper je za klavirske pedagoge večkrat organizirala strokovna predavanja in seminarje priznanih profesorjev (M. Szekely, R. Dalibaltayan, J. Gubaydulina, S. Bogino, V. Ogarkov). Dijakom umetniške gimnazije je mentor pri »zvočni preobleki«nemih filmov, s katerimi se vsako leto koprskemu občinstvu zelo uspešno predstavijo kot improvizatorji in aranžerji.
Za nadpovprečne rezultate na pedagoškem področju ji je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2012 podelilo najvišji strokovni naziv »svetnica«.

 

...bolj podrobno...
Osnovno in nižjo glasbeno šolo (klavir) je obiskovala v Novem Kneževcu v Vojvodini (Srbija). Po z odliko končani matematični gimnaziji v Subotici so se njene želje glede nadaljnjega študija spremenile. Namesto načrtovanega študija arhitekture se je vpisala na srednjo glasbeno šolo v Subotici v razred izvrstne in v Srbiji zelo priznane klavirske pedagoginje prof. Marije Székely in jo v treh letih z odliko končala.
Študij klavirja je začela v Beogradu, na Fakulteti glasbenih umetnosti, kjer se je veliko ukvarjala s komorno glasbo in najraje interpretirala sodobno pianistično literaturo. Leta 1997 se je udeležila seminarja za sodobno glasbo izvrstnega pianističnega pedagoga prof. Pierra Laurenta Aimarda. Istega leta se je  prepisala na Akademijo za glasbo v Novem Sadu, v razred priznanega moskovskega pianista, prof. Vladimira Ogarkova (ki je bil učenec in asistent E. Gilelsa) in se neposredno srečala s tradicionalno rusko pedagogiko. Aktivno je sodelovala na številnih poletnih in zimskih mojstrskih tečajih pri prof. Svetlani Bogino in Vladimirju Ogarkovu ter nastopala na zaključnih koncertih. Imela je nekaj samostojnih celovečernih koncertov ter sodelovala v projektu Akademije »KONCERTI KONCERTOV«, pri katerem je izvajala I. klavirski koncert Bele Bartoka. Diplomirala je  leta 2000 s povprečno oceno 9,78. Istega leta je uspešno opravila sprejemni izpit in se vpisala na magistrski študij v razred prof. Vladimira Ogarkova.
Že v srednješolskem obdobju je začela raziskovati drugačno klavirsko zvočnost in se zanimati za  sodobnejši pristop k interpretaciji. S kolegom, violistom in skladateljem Mezei Szilárdom sta se leta 1993 začela ukvarjati s svobodno improvizirano glasbo in sta veliko nastopala v različnih zasedbah (duet, trio, kvartet, nonet). Med pomembnejše nastope lahko štejemo
•    nastop na festivalu za improvizirano glasbo v Düseldorfu,  kjer sta si  priigrala posebno nagrado za najperspektivnejši mladi ansambel (1996)
•    nastopa na “MEDIAWAVE” festivalu v Györu na Madžarskem (‘94, ‘95)
•    nastope v Budimpešti (božični Jazz festivalu - večkrat, festivalu FONÓ '97)
•    nastop s kvartetom na festivalih improvizirane glasbe v Københavenu in Aarhusu na Danskem.
V devetdesetih letih je sodelovala z gledališko skupino AIOWA iz Vojvodine in z gledališčem v Subotici. Soavtorica je glasbe za dve gledališki predstavi: «AMNESTIA» (skupina AIOWA 1994) in «DERLAD» (skupina URAIM 1999). Tri leta je bila članica ansambla Ritual Nova Ensemble, ki ga je vodil Boris Kovač. Sodelovala je pri snemanju zgoščenke «Damari» (2004) in v času promoviranja le tega nastopila na več koncertih po Srbiji ter v Budimpešti (BIG EAR FESTIVAL) in v Ljubljani (Cankarjev dom, 2000).

USPEHI NA PEDAGOŠKEM PODROČJU
Od leta 2000 je zaposlena kot klavirski pedagog in korepetitor na Glasbeni šoli Koper in Gimnaziji Koper – umetniška gimnazija glasbene smeri. Kot pedagog in korepetior je do sedaj sodelovala na številnih prireditvah šole, na revijah, srečanjih, gostovanjih srednješolcev po Sloveniji in v tujini (Češka, Hrvaška, Italija) ter korepetirala veliko razrednih, zaključnih in celovečernih nastopov. Njeni učenci klavirja in dijaki, ki jih je spremljala kot korepetitorka, so se uspešno predstavili na številnih tekmovanjih. V zadnjih letih so njeni učenci dosegli več kot 60 nagrad na pianističnih tekmovanjih na regijski in državni ravni ter v tujini (Trst, Legnago, Gradež, Gorica, Naborjet, Zagreb, Bruselj). Med njimi je veliko število prvih in absolutnih prvih nagrad. Za svoje dosežke na pedagoškem področju ji je ministrstvo za šolstvo leta 2012 dodelilo najvišji strokovni naziv - svetnica.
 Za učitelje klavirja na Gš Koper je organizirala seminarje in koncerte priznanih klavirskih pedagogov (V. Ogarkov, S. Bogino, M. Szekely, R. Dalibaltayan, S. Gubajdulina, V. Babin). Poučevala je v okviru študijskih skupin in poletnih klavirskih šol ter vodila kreativne delavnice za otroke (klavirski seminar v GŠ Velenje, klavirski seminar in kreativna delavnica na Glasbeni šoli Poreč (HR), klavirski seminar in predavanje na Gš Nova Gorica, poletna klavirska šola Klavir v Istri, Anabdi festival). Od leta 2013 je idejna oblikovalka poletne šole ustvarjalnega izražanja za mlade pianiste - KREATIVKLAVIR. Program poletne šole je zasnovan kot nabor vsebinsko bogatih delavnic (individualne ure klavirja, improviziranje na klavirju, pripovedovanje zgodb, poslušanje glasbene literature, risanje form v povezavi z melodijami, glasbene igrice, risanje na platno), skozi katere se otroke spodbuja k spontanemu umetniškemu izražanju.
Vsako šolsko leto poglablja svoje pedagoško znanje na številnih seminarjih za učitelje (Z. Niederdorfer, R. Dalibaltajan, M. Schirmer, M. Czernyavska, A. Valdma, K. Bogino, L. Pogorelić, S. Bogino, V. Ogarkov, R. Pröll, S. Gadžijev, I. Lazko, V. Viardo, I. Lo Porto, L. Baranyai).
Zaradi notranje potrebe po širšem in bogatejšem znanju se je leta 2003 vpisala na Fakulteto za humanistične študije v Kopru, smer Kulturni študij in antropologija, vendar ga je zaradi osebnih okoliščin bila primorana prekiniti. Leta 2010 je uspešno zaključila triletno specializacijo za waldorfske učitelje v Ljubljani. Že osmo leto volontira v centru za cerebralno paralizo Sonček.
 

E-PRIJAVA

 

"Glasba je lirična pajčevina med srcem in možgani" - M. Krleža